Beste recept voor toplaag in alstroemeria

De beste bodemtoplaag om roofmijten te laten vestigen in alstroemeria bestaat uit een mengsel van zemelen, bark en gist. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR naar de bestrijding van trips in alstroemeria.

Een knelpunt in de biologische bestrijding van trips in de teelt van alstroemeria is dat de natuurlijke vijanden uitsterven bij afwezigheid van prooi. Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelde in 2012 en 2013 een ‘Toplaag-systeem’ waar de natuurlijke vijanden over voedsel kunnen beschikken, zodat ze ‘paraat’ kunnen staan als de trips opkomt. In de toplaag blijken zich voermijten te vestigen die niet in grond of inerte substraten overleven.

De vestiging van roofmijten is niet afhankelijk van het watergeefsysteem. Dit zorgt ervoor dat acht weken na het uitzetten van de roofmijten in de toplaag, voldoende mijten in het gewas werden teruggevonden, en geen trips. Zonder toplaag was de roofmijt na acht weken verdwenen en nam de trips toe.
De beste toplaag bestaat uit een mengsel van zemelen, bark en gist, zo bleek uit laboratoriumonderzoek. Een matig alternatief is een toplaag van tarwegries. Op een toplaag van maïsgluten is geen vestiging van mijten mogelijk. De gistkorrel kan ook niet worden vervangen door een diervoedergist.

In een praktijkproef dit jaar is gekeken naar het effect van de strooidichtheid. Door de toplaag met voer- en roofmijten over de hele lengte van het bed te strooien, werd cucumeris teruggevonden op 70% van de takken van het proefveld. Als de toplaag in hoopjes enkele meters van elkaar wordt uitgestrooid, daalde het aantal takken waar de roofmijt aanwezig was evenredig met de afstand tussen de hoopjes.
Telers gaan de komende maanden met een volvelds toplaag aan de slag. De toplaag kan een belangrijke bouwsteen worden voor de nieuwe strategieën voor tripsbeheersing in de alstroemeriateelt.