Bestemmingsplan Glasparel+ onherroepelijk

Diverse bezwaren tegen de komst van het nieuwe glastuinbouwgebied Glasparel+ in Waddinxveen zijn op 6 mei door de Raad van State grotendeels ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan Glasparel+ onherroepelijk van kracht geworden en staat niets de ontwikkeling van het gebied nog in de weg.

Twee particulieren, de gemeente Lansingerland, Prisma Bleiswijk en Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen hadden diverse bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan. Zij zijn door de Raad van State in het ongelijk gesteld, op één punt na: de provinciale ontheffing was niet op goede gronden verleend. Omdat het bestemmingsplan inmiddels binnen het aangepaste provinciale beleid past, heeft de Raad van State het echter toch goedgekeurd.

Nu het bestemmingsplan definitief is, kan projectontwikkelaar Wayland Developments beginnen met de aanleg van diverse ontsluitingen en met aanpassingen van de infrastructuur in het gebied.

Glasparel+ voorziet in 90 ha glastuinbouw en een logisitiek- en distributieterrein van 34 ha. Ook mag binnen Glasparel+ 7 ha agrogerelateerde business en 3,5 ha kleinschalige bedrijvigheid worden gerealiseerd. Verder maakt het bestemmingsplan de bouw van 130 woningen mogelijk.