Betere benutting geothermie met warmtepomp

De benutting van een aardwarmtebron in de glastuinbouw is flink te verbeteren door een fors bemeten warmtepomp. Hierin zijn er nieuwe ontwikkelingen. Over dat onderwerp houdt de Projectgroep Biowkk op 30 januari 2014 een seminar.

Volgens de Projectgroep Biowkk (mede Energy Matters) zijn grote warmtepompen voor aardwarmte in de glastuinbouw een hot issue, omdat hiermee de benutting van de aardwarmtebron flink verbetert. „De temperatuur van veel aardwarmtebronnen valt soms wat tegen”, aldus de projectgroep. „Met een hogetemperatuur-warmtepomp kunnen tuinders de aardwarmte afgeven op een hogere temperatuur (> 75°C), net als de gangbare WKK-installatie. Of ze kunnen de aardwarmtebron verder uitkoelen, zodat er meer vermogen uit te halen valt. Tot voor kort waren deze HT-warmtepompen nog niet verkrijgbaar.”
Nieuwe generatie warmtepompen
Nieuw is volgens de groep dat verschillende leveranciers warmtepompen hebben ontwikkeld die op hoge temperatuur warmte kunnen afgeven. „Zo wordt het aantrekkelijk om energietechnieken te combineren. In Denemarken worden dergelijke warmtepompen al standaard ingezet bij geothermie, en ook bij houtketels.”
Seminar grote warmtepompen
Voor donderdag 30 januari organiseert de Projectgroep Biowkk in Delft het seminar over de ontwikkelingen en mogelijkheden van grote warmtepompen. Die mogelijkheden worden volgens de groep in de hand gewerkt door de aanhoudend lage elektriciteitsprijs. Zodoende wordt de rentabiliteit van een warmtepomp steeds beter.
Details over de inschrijving zijn te vinden via de website van de projectgroep. Aan het eind van de seminardag vindt bezichtiging plaats van het warmtestation Harnaschpolder, als een van de eerste projecten met een grote warmtepomp in Nederland. Eneco benut hier warmte uit het effluent van de AWZI Harnaschpolder voor het warmtenet van de nabijgelegen woonwijk. Voor leden is het seminar gratis.

Bij veel aardwarmtebronnen valt de temperatuur wat tegen. Met een hogetemperatuur-warmtepomp is meer vermogen uit de bron te halen.