Bewoners gepolst over Floriade 2022

Platform Almere Centrum (PAC) organiseert in samenwerking met de gemeente op 16 februari een bewonersbijeenkomst over de Floriade. Ze beogen hiermee een sterkere verbondenheid tussen burgers en bedrijfsleven met de stad Almere.

PAC is van mening dat het hele centrum moet profiteren van de komst van de Floriade en van de bezoekers aan dit evenement. „Voor ons is de Floriade geslaagd als het een beleving is van Almeerders en zij alle mogelijkheden krijgen om zich te profileren”, aldus een woordvoerder

Al eerder zijn burgers gepolst voor ideeën voor de Floriade die in 2022 in Almere wordt gehouden. Van middernacht 18 december tot en met zaterdagmiddag 20 december 2014 is in Almere op verschillende plaatsen gebrainstormd over de Floriade. Geopperde ideeën zijn aan de Floriade-organisatie aangeboden, maar nog niet naar buiten gebracht.