Bijeenkomst over tuinbouw China

Op woensdag 3 september 2014 laat Stichting Green China op een informatiebijeenkomst tuinbouwondernemers zien welke kansen er voor de tuinbouw liggen in China.

Tijdens de bijeenkomst komt onder meer Arie van den Berg van Van den Berg Roses aan het woord. Hij gaat in op zijn bedrijf in China, de valkuilen die hij heeft ondervonden en zijn visie op de Chinese tuinbouwsector.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 september in het hoofdkantoor Rabobank Westland, Leehove 65, de Lier. Ze start om 19:30 uur. Aanmelden kan via greenchina@outlook.com.

Stichting Green China is opgericht door vierdejaars studenten van de opleiding Greenport Business & Retail van Hogeschool Inholland te Delft. Met stichting Green China is de start van een meerjarig traject in gang gezet om jaarlijks een groep studenten naar China af te laten reizen om actuele marktinformatie boven water te krijgen en specifieke vraagstukken vanuit het bedrijfsleven te onderzoeken.

Naast dat dit project de Nederlandse tuinbouwondernemer inzicht geeft over de Chinese markt, ontwikkelen de studenten zich op het gebied van internationaliseren, kennisuitwisseling, samenwerken en ondernemen. Het doel van dit project is dat stichting Green China een kennisbrug wordt tussen de Nederlandse tuinbouwondernemer en de Chinese tuinbouw.