Bijenverordening niet voorbij na 1 december

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vanuit diverse kanten signalen opgevangen dat er vanuit wordt gegaan dat de maatregelen die met de Bijenverordening zijn genomen, na twee jaar weer zouden vervallen. Dit is echter onjuist.

Om de bescherming van de honingbij te verbeteren heeft de Europese Commissie in mei 2013 de Europese goedkeuringen van de werkzame stoffen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam aangepast (ook wel de Bijenverordening genoemd). Dit behelsde onder andere een verbod op het gebruik en het in de handel brengen van zaden van bij-aantrekkelijke gewassen, behandeld met op deze werkzame stoffen gebaseerde gewasbeschermingsmiddelen. Dit verbod ging 1 december 2013 in en gold voor 2 jaar, omdat binnen die periode de Europese Commissie met een nieuwe beoordeling zou komen gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke informatie, onder meer de eigenaren van de werkzame stoffen. Deze beoordeling is nog niet afgerond.

Dit houdt volgens het Ctgb niet in dat de Bijenverordening per 1 december vervalt. De verordening en de op basis daarvan door het Ctgb genomen besluiten, hebben geen vervaldatum. De maatregelen ter bescherming van de honingbij blijven derhalve gelden.

Glastuinbouw uitgezonderd
Het Bijenverordening geldt voor bijenaantrekkelijke gewassen voor onder meer koolzaad, katoen, maïs, erwt en de buitenteelt zonnebloemen. Onder glas mag het ingezet blijven worden, alhoewel nog met enige regelmaat veel imidacloprid in oppervlaktewateren wordt geconstateerd in glastuinbouwgebieden.