Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen beter te bepalen

  De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te bepalen.

  Hiervoor heeft ze ook software gemaakt die verder te verbeteren valt met aanvullende informatie.

  Met de methode wil de EFSA bereiken dat in alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier wordt gekeken naar de gegevens over blootstelling. Bovendien moet het bijdragen aan een betere inschatting van de mogelijke risico’s van blootstelling voor degenen die met de middelen in aanraking komen.

  Ook omgeving
  De methode kijkt naar de gevolgen van direct contact, maar ook via inhalatie en opname door de huid. Zo wordt niet alleen rekening gehouden met de consequenties voor mensen die met bestrijdingsmiddelen werken, maar ook met mensen die in de omgeving van behandelde gewassen wonen of werken.

  Werk in uitvoering
  EFSA merkt op dat er nog wel behoorlijke onzekerheden zijn vanwege een tekort aan gegevens, met name wanneer het gaat om de blootstelling van burgers. De voedselveiligheidsautoriteit roept wetenschappers, onderzoeksinstellingen en de industrie op om alle beschikbare gegevens daarover beschikbaar te stellen, om de richtlijn en de software te kunnen verbeteren.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij