Blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen kan starten

In 2016 start het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een onderzoek naar de blootstelling van mensen aan gewasbeschermingsmiddelen. Te beginnen rond bollenvelden. Het RIVM heeft afgelopen jaar de onderzoekstechniek daarvoor ontwikkeld.

RIVM heeft ook een netwerk opgezet om de omwonenden maar ook deskundigen, producenten en gebruikers direct bij het onderzoek te betrekken. Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij omwonenden rond bollenvelden. De resultaten worden door het RIVM gebruikt om de technieken verder te verfijnen. Het blootstellingsonderzoek wordt daarna uitgebreid naar omwonenden van fruitboomgaarden en andere gewassen waar intensief gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Over drie jaar moet de eerste fase van het onderzoek zijn afgerond en bekend zijn in welke mate omwonenden blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen.

Reactie Mansveld
Ook al zijn er nog geen risico’s vastgesteld, toch zet staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) in op acties die omwonenden moeten beschermen. In een brief die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd schrijft ze: „Het kabinet zal in intensief overleg met de agrarische sector en de gewasbeschermingsindustrie bekijken wat er in afwachting van de resultaten van het blootstellingsonderzoek op vrijwillige basis mogelijk is.”

De staatssecretaris draagt een aantal concrete acties aan, zoals door telers zelf ingestelde teelt- en spuitvrije zones, aanleg van ecologische randen en zogeheten good-neigborhood initiatieven. Als uit het RIVM-onderzoek blijkt dat er risico’s zijn, kan dit aanleiding zijn om met extra maatregelen te komen zoals wettelijk verplichte teeltvrije zones.