Boer blijft bekender dan tuinder

Een Nederlander associeert de agrarische sector eerder met boer/boerderij/boerenbedrijf (49%) dan met tuinbouw/kassen/kweker (21%). De waardering voor agrariërs is onverminderd hoog. Dit blijkt uit een peiling onder duizend burgers door het ministerie van Economische Zaken.

Tuinders staan ook minder op het vizier bij Nederlander. De associatie met de agrarische sector is in tien jaar gedaald met 5%. Terwijl boeren bekender zijn geworden (+ 8%).

Vergeleken met twee jaar geleden vinden meer burgers dat de agrarische sector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving, namelijk 66 procent in 2017 tegen 61 procent in 2015. Ook draagt een groter aandeel de boeren en tuinders een warm hart toe: 63 procent nu tegen 55 procent in 2015.

Driekwart positief

• Ongeveer driekwart van de Nederlanders heeft een enigszins tot (zeer) positief beeld van de agrarische ondernemer (76%). Slechts 4% beoordeelt de agrarische ondernemer als enigszins tot (zeer) negatief. Over de jaren is het beeld ongeveer gelijk gebleven.

• Het algemene beeld dat de Nederlander heeft van de agrarische ondernemer is neutraal tot (zeer) positief. Niet- stedelijke en stedelijke bewoners geven gemiddeld hetzelfde positieve oordeel aan de agrarische sector.

• De helft van de Nederlanders geeft aan geraakt te worden door slecht nieuws over de agrarische sector.

• Driekwart vindt het noodzakelijk dat Nederland ook in de toekomst nog over agrarische bedrijven beschikt.

• Over het algemeen hechten bewoners van niet-stedelijke gebieden meer waarde aan de agrarische sector en het platteland dan bewoners uit stedelijke gebieden. Maar als het om het op duurzame wijze produceren van voedsel gaat en het meewegen van de duurzaamheid bij het kopen van voedsel, dan verschillen de niet-stedelijke en stedelijke bewoners niet van elkaar.

Bekend met sector

• Zes op de tien Nederlanders zijn enigszins tot goed bekend met de agrarische sector. De bekendheid met de agrarische sector komt voornamelijk omdat men op het platteland woont of familie daar heeft werken. Ook de media speelt een rol in de bekendheid.

• De agrarische sector wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,7. Deze goede waardering komt mede doordat de agrarische sector het goed doet in Nederland en de waardering voor hardwerkende boeren. Kritiekpunten betreffen te weinig aandacht voor milieu en dierenwelzijn.

• Over het algemeen is de bekendheid en waardering met de agrarische sector hoger onder 55-plussers en lager onder jongeren (18 tot 34 jaar).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties