Bonden: directie FloraHolland arrogant

De bonden hekelen de volgens hen arrogante wijze waarop de directie van FloraHolland met de belangen van de werknemers omgaat. Ze eisen een fatsoenlijk sociaal plan.

Dit werd duidelijk op een vergadering van kaderleden van CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten afgelopen woensdag. Volgens de bonden probeert de veilingdirectie er eenzijdig een sociaal plan door te drukken dat ver af staat van het sociaal plan dat per 1 augustus 2013 afliep.

De kaderleden van de bonden hebben unaniem besloten dit niet te accepteren. De komende weken zal dit op verschillende manieren duidelijk gemaakt worden richting de werkgever. Ze stellen daarnaast in een verklaring dat FloraHolland niet een Koninklijke werkgever is, maar de economische crisis misbruikt om mensen met kruimels weg te sturen.

„We zijn bang dat het werk van de 200 fte’s die naar huis worden gestuurd dadelijk wordt gedaan door (goedkopere) uitzendkrachten. Immers, uitzendkrachten kun je op elk moment inzetten en weer naar huis sturen als de werkgever het uitkomt, maximale flexibiliteit voor minimale meerkosten”, aldus de bonden.

Is dit begin?
De bonden vragen zich af of het eenzijdig aanbieden van het sociaal plan door de veiling het begin is. „Gaat dit eenzijdig aanbieden dan in de toekomst gelden voor een gewijzigde pensioenregeling, voor de cao?”

Werknemers van FloraHolland worden de komende weken op de vestigingen van de veiling bijgepraat door de vakbonden.