Bonden leggen eindbod cao niet voor aan leden


  De bonden leggen het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe CAO Glastuinbouw niet aan hun leden voor.
  FNV en CNV hebben op donderdag 12 november een streep gehaald door hun aanvankelijke plan om de leden het bod wel voor te leggen, maar met een negatief advies en zónder de gevraagde protocolafspraak over de WW-premie. De bonden gaan de leden wel actief informeren over het deze week gedane werkgeversvoorstel.

  De voorgestelde loonsverhoging in dat eindbod van Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum is beduidend lager dan waar de bonden begin maart akkoord mee gingen. Toen werd over anderhalf jaar 4,5% extra aangeboden. Nu is sprake van 2% uitgespreid over twee jaar.

  Af van hoge WW-premie

  De werkgevers koppelden aan hun eindbod ook de wens om in de cao een protocolafspraak over de WW-premie voor seizoensarbeid op te nemen. Sinds op 1 januari de Wet Arbeidsmarkt in Balans is ingegaan, geldt voor tijdelijke arbeid in de tuinbouw de hoge WW-premie. De sector pleit ervoor om deze hoge premie niet voor seizoenswerk te laten gelden en is hierover in overleg met het ministerie van SZW. Werkgevers willen graag van de bonden de toezegging dat als in de cao moet worden vastgelegd wat seizoenswerk is, zij hieraan zullen meewerken.

  “Wij willen niet voor deze ene cao vooruitlopen op die Haagse gesprekken”, zegt FNV-onderhandelaar Leo van Beekum. “Als dit een eis blijft van de werkgevers, dan heeft het sowieso geen zin het aan onze leden voor te leggen. We nodigen de werkgevers uit om weer om tafel te gaan zitten om te kijken hoe we hier uit kunnen komen.”

  Cao-loos tijdperk duurt voort

  Mochten de werkgevers niet ingaan op de uitnodiging van de bonden, dan zal de al sinds 1 januari 2020 gestarte cao-loze periode in de glastuinbouw voortduren. Van Beekum stelt dat de bonden dan, zoals ze ook in maart al van plan waren, alsnog hun leden in meer detail zullen gaan informeren over hun rechten op grond van de Wab. “Zonder cao zijn de werkgevers in de glastuinbouw volledig onderworpen aan alle regels in die wet. We zullen er op gaan sturen dat alle werknemers dan bijvoorbeeld de volledige doorbetaling zullen krijgen voor oproepwerk en ook volledige uitbetaling van transitievergoedingen. Dat gaat nu lang niet altijd goed.” FNV maakte eerder bekend dat het in met name de uitzendbranche daar aan schort.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties