Bouwen in Bommelerwaard voortaan via wijzigingsplan

Glastuinders in de herstructureringsgebieden in de Bommelerwaard behouden reeds verstrekte bouwvergunningen. Niet-vergunde glastuinbouwrechten worden ingenomen. Telers mogen in dat geval alleen bouwen via een wijzigingsplan. Hoe de provincie daar in de praktijk mee omgaat, is echter nog onduidelijk.

Dat blijkt uit een brief die Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland op 11 november naar Provinciale Staten (PS) hebben gestuurd. Het college stelde op die datum tevens het nieuwe ontwerp-inpassingsplan voor de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard vast.

Voorzitter Henk Kolbach van regio Gelderland-West van LTO Glaskracht Nederland is blij dat GS in het nieuwe ontwerp-PIP met een maatwerkregeling komen voor zes glastuinbouwbedrijven in de zogeheten extensiveringsgebieden. Hij wijst er echter op dat nog steeds niet duidelijk is hoe de provincie omgaat met het instrument wijzigingsbevoegdheid in de intensiveringsgebieden. „Afgesproken is dat daarover een document wordt opgesteld, maar dat hebben wij nog niet gezien.”

In het nieuwe ontwerp-PIP is verder vastgelegd dat telers bij de uitvoering van een wijzigingsplan € 2,50 per m2 nieuw glas meebetalen aan de aanleg van landschappelijk groen en nieuwe wegen.

Inloopavond
Het nieuwe provinciale inpassingsplan (PIP) vervangt het ontwerp van 17 september 2013 waarmee de Staten niet uit de voeten konden. Het nieuwe ontwerp-PIP ligt van 20 november tot 31 december 2014 ter inzage. Op 9 december is er een inloopavond in het oude stadhuis van Zaltbommel.