Boxer toegelaten in zonnebloemen

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden heeft ingestemd met de uitbreidingstoelating van Boxer in helianthus.

Het nu toegelaten gebruik is beoordeeld volgens de procedure voor een ‘kleine toepassing’. Dat betekent dat er geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek is uitgevoerd en beoordeeld. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren. Gebruik in deze teelten komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De etiketuitbreiding van Boxer is het resultaat van samenwerking in het Expert Centre Speciality Crops (ECSC) met fabrikant Syngenta. Het ECSC is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, Plantum, Nefyto, Agrodis, ministerie EZ, Ctgb en Wageningen UR, toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van belang zijn om deze teelten mogelijk te blijven maken. De aanvraag is financieel ondersteund door het Fonds Kleine Toepassingen.