Brandbrief naar Van Dam over knelpunten

  LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om elf knelpunten in gewasbescherming nu eindelijk eens op te lossen. Deze knelpunten belemmeren boeren en tuinders in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

  Het is te gek voor woorden dat veel teelten nu echt klem zitten en het lijkt of staatssecretaris Van Dam niet door heeft wat de urgentie is van onze eis de gesignaleerde knelpunten aan te pakken en op te lossen. Ik twijfel of Van Dam dezelfde haast heeft als wij”, zegt LTO-bestuurder Joris Baecke (plantgezondheid). Hij benadrukt dat de Nederlandse land- en tuinbouw hard aan de weg timmert om nationaal en internationaal toonaangevend te zijn in duurzaam produceren. Gewasbescherming vormt hierin een belangrijke uitdaging.

  Volgens Baecke kan Van Dam redelijk simpel elf knelpunten oplossen. „Hij zou de ruimte die Europese wet- en regelgeving nu al biedt meer moeten benutten door bijvoorbeeld vooruitlopend op een definitieve toelating van een groen middel, dit voor de Nederlandse boeren en tuinders toe te laten. Dat kan de verduurzaming versnellen en kan hij in Europa ruimte creëren voor groenere middelen. Dat zouden wij zeer waarderen. Daarmee maken we de weg vrij om samen onze ambitie van een groene gewasbescherming te realiseren.”

  Speerpunten
  Het gaat onder meer over:
  • gewasbescherming in kleine teelten. De oplossingen liggen onder meer op het vlak van het ophoging van de areaalgrens van 500 naar 5.000 ha en in de toelatingssystematiek sierteelt waarbij meer gekeken wordt naar soorten gewassen dan per gewas

  • vergroening van gewasbescherming. Het versneld toelaten van middelen met een laagrisico binnen huidige Europese wetgeving.

  • behoud van biociden. Het behoud van biocidetoepassingen in plantaardige productie zoals de beschikbaarheid van rodenticiden tegen muizen.

  • gas geven op het bevorderen van gelijk speelveld in Europa. Faciliteer collectieve financiering voor onderzoek, streef naar representatieve beeldvorming en -communicatie.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij