Brede coalitie werkt aan CO2 Smart Grid

Een brede coalitie van 26 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen heeft op 26 oktober tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam een overeenkomst getekend om samen binnen vijftien jaar een CO2 Smart Grid te ontwikkelen voor hergebruik van CO2 in de glastuinbouw.

Bedoeling is om jaarlijks minimaal acht miljoen ton CO2 (5% van de totale broeikasgas-emissie in Nederland) af te vangen bij de industrie, tijdelijk op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee en te hergebruiken in de glastuinbouw en in de biochemie- en bouwstoffensector. Nog vóór de aanleg van de CO2 Smart Grid kan volgens de coalitie al worden geïnvesteerd in uitbreiding van de CO2-levering aan de glastuinbouw.

Op dit moment nemen zo’n vijfhonderd glastuinders in Zuid-Holland via Ocap CO2 af van Shell en bio-ethanolproducent Alco. Er zijn volgens de coalitie echter veel meer bedrijven waar CO2 kan worden afgevangen. Het gaat dan om de afvalenergiebedrijven van Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR). Maar ook energiecentrales en andere energie-intensieve industrieën zoals staalproducent Tata Steel in IJmuiden, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven kunnen CO2 leveren voor hergebruik.

Eerst haalbaarheidsstudie
De coalitie wil eerst een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren op basis waarvan overheden en bedrijven nog vóór 2020 kunnen beslissen over de aanleg van de CO2 Smart Grid. Deze smart grid bestaat uit de infrastructuur die het hergebruik van grote hoeveelheden CO2 mogelijk moet maken, dus een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2-producerende en -gebruikende bedrijven.

Partners

De partners in de CO2 Smart Grid zijn: AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, ECN, gemeente Westland, Greenport Aalsmeer, Greenport Westland-Oostland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Linde Gas, LTO Noord Glaskracht, ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, OCAP CO2 BV, ORAM, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, ROAD CCS, Tata Steel, TNO, VNO-NCW West, WarmteKoude Zuid-Holland en WarmteKoude MRA.