De Boomkwekerij Nieuws Brussel steunt sierteelt nog niet

Brussel steunt sierteelt nog niet

0

Er komt voorlopig geen extra Europese steun voor de Nederlandse sierteelt, meldt de NOS. Volgens de Europese Commissie is het nog te vroeg voor crisismaatregelen. Minister Schouten heeft tijdens een speciale vergadering van de EU-landbouwministers gevraagd om financiële compensatie voor de bloemenhandel en aardappeltelers.

De Nederlandse telers (bloemen, planten, bloembollen en bomen) die jaarlijks voor 5,5 miljard euro exporteren krijgen momenteel zware klappen door de coronacrisis. Het merendeel van de export valt in het water.

De Europese Commissie is minder streng als het gaat over de problemen bij de vissers. De vraag naar verse vis is ingezakt en de vissers willen hun vangstquota van dit jaar doorschuiven naar volgend jaar. Bovendien willen ze inkomenssteun. De commissie heeft beloofd om snel met nieuwe regels te komen.

Nog niet

Brussel steunt siertelers nog niet. Daarop legt Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland liever de nadruk. „Voorlopig geen EU-noodfonds voor siertelers. De Europese Commissie heeft minister Schouten te kennen gegeven terug te mogen komen als ze meer bewijslast over een langere periode kan verstrekken. De commissie heeft vanochtend gezegd primair de focus bij voedselzekerheid te leggen omdat de interne markt nu niet functioneert. Als echter concrete steunmaatregelen worden besproken, wordt de sierteeltsector daarin ook betrokken.”

Kans op succes in Brussel is volgens Van der Tak groter als eerst een nationaal noodfonds wordt gerealiseerd. Sterker, EU komt pas over de brug als ook nationaal de geldbuidel wordt getrokken. In het Nederlandse Noodfonds Sierteelt zit behoorlijk schot; de Nederlandse sierteeltsector is het verst gevorderd. Van der Tak hoopt daar volgende week iets op te horen van Schouten. Zijn voorstel is om op basis van het nationale noodfonds samen met Schouten met een voorstel voor een Europees noodfonds te komen. „Eerst nationaal, dan opnieuw naar Brussel.” In ieder geval gaat Schouten nogmaals bij de commissie aandringen op nodige en snelle maatregelen.

Bijzonder teleurstellend

Bijzonder teleurstellend dat minister Schouten in de EU-landbouwraad gisteren geen gehoor vond voor extra steunmaatregelen”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw. Hij voegt eraan toe het zeer te prijzen dat  Schouten de problematiek snel bij de Landbouwraad op tafel legde. „Nu Brussel de deur dichthoudt, kijken we naar wat het kabinet voor ons kan betekenen. Snelheid is geboden. Eerste bedrijfssluitingen zijn helaas een feit.”

Elke ketenschakel geraakt

De crisis raakt elke schakel in de keten van uitgangsmateriaal, productie, handel en verwerking en verkoop. Bij de veredeling en vermeerdering is de schade €300 miljoen euro. Voor de teelt en afzet van snijbloemen loopt het schadebedrag op naar ruim €500 miljoen euro, waar dit bij potplanten zelfs €685 miljoen  is. Bij de teelt en afzet van bollen gaat het om ruim €340 miljoen  en bij de boomkwekerij om €230 miljoen. Bij veilingen ligt er nog eens €90 miljoen schade in het verschiet. Bond: „Deze schade van ruim 2,2 miljard euro treedt op bij het scenario dat de coronacrisis drie maanden zorgt voor marktontwrichting en dat daarna marktherstel optreedt. Het lijkt nu reëel te verwachten dat het hier niet bij blijft.

Bij de berekening van de schadebedragen is rekening gehouden met omzetverlies. Daarnaast is ervan uitgegaan dat met (tijdelijke) maatregelen op kosten is te besparen. Ook het effect van het vorige week ingestelde Noodpakket is meegenomen. Deze berekening is nauwkeuriger dan de raming die vorige week werd gepresenteerd en die een enkele dubbeltelling bleek te bevatten. Daarnaast blijft de impact van de crisis onduidelijk voor de aanverwante bedrijvigheid in het tuinbouwcluster.

 

Reageer op dit artikel

avatar