CBS: ’Meeste Polen in het Westland’

Van de Poolse arbeidsmigranten die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen, wonen de meesten in het Westland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het Westland wonen volgens het CBS drie keer zoveel Polen als gemiddeld voor Nederland. Ook in Brabant en de Bollenstreek wonen relatief veel Polen.

Van de in het buitenland geboren immigranten die naar Nederland komen, vormen de Polen de grootste groep. Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 hebben zich elk jaar meer Polen in Nederland gevestigd. In de eerste maanden van 2014 schreven 12.000 Polen zich in bij een gemeente, 2.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Tuinbouw
Zo’n 70% van de Polen die naar Nederland migreren en hier gaan wonen, komt om te werken. Van hen is het merendeel via uitzendbureaus werkzaam in onder meer de tuinbouw en bouw. Een groot deel van de Polen vertrekt overigens na verloop van tijd weer. In de eerste helft van 2014 waren dat er ruim 5.000, in 2013 4.700. Eerder stelde het CBS al vast dat de helft van de Poolse immigranten na tien jaar weer is vertrokken.