CBS: rozenareaal snelst gedaald

De kasteelt van bloemen, planten en groenten is voor het vijfde jaar op rij gekrompen. Rozenkwekers hebben het ’t zwaarst: het areaal rozen is in 2014 met bijna 20% gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De teelt van bloemen, planten en groenten onder glas is voor het vijfde jaar op rij gekrompen, tot 9.500 ha (2014). Van 2000 tot 2014 is het areaal snijbloemen met 45% afgenomen, tot 2.000 ha. De snijbloementeelt verliest veel terrein door de toenemende concurrentie uit Afrikaanse landen als Kenia en Ethiopie, waar ook Nederlandse snijbloemenkwekers actief zijn.

Alleen al in 2014 teelden kwekers in Nederland 73 ha (19%) minder rozen dan in 2013. De oppervlakte rozen nam sinds 2000 zelfs met bijna 70% af. De meeste rozen die tegenwoordig op de Nederlandse markt komen zijn afkomstig uit Afrika. Goed ging het dit jaar alleen met de kweek van gerbera’s, waarvan de oppervlakte met 4% toenam.

In Zuid-Holland ging het glastuinbouwareaal met 162 hectare (3%) het meest achteruit. De afname vond vooral in het Westland plaats, waar de glastuinbouw onder grote ruimtedruk staat. In Limburg was de krimp 58 ha (6%), in Noord-Holland 34 ha (4%). De glastuinbouw groeide licht in Groningen en Overijssel.