CNV ook blij met regeling Piekarbeid

CNV onderhandelaar Henry Stroek is ook blij dat binnen de cao Open Teelten overeenstemming is bereikt over de regeling Piekarbeid. Bij de vorige cao-onderhandelingen waren de vakbonden nog fel gekant tegen uitbreiding van de huidige regeling Gelegenheidsarbeid.

Dat heeft volgens Stroek alles te maken met het verschil tussen de oude en nieuwe regeling. „Binnen de regeling Gelegenheidsarbeid was misbruik mogelijk. Werknemers konden via meerdere werkgevers, soms op een bedrijf met meerdere BV’s, in een draaideurconstructie terecht komen. Hierdoor werkten ze vele maanden en soms het hele jaar zonder pensioen op te bouwen. Dit was nooit de bedoeling. Dit kan niet meer binnen de regeling Piekarbeid”, licht de CNV-er toe.

Stroek denkt dat ondernemers niet tekort worden gedaan met de nieuwe regeling. Immers als een seizoensarbeider maximaal 8 weken per jaar werkt en daarvan moet voor 40 jaar een pensioendossier aangehouden worden dan stijgen de kosten ver boven de opbrengsten uit. Deze lasten komen voor rekening van het pensioenfonds en hebben dus effect op het rendement van ondernemers. Het voordeel voor gelegenheidsarbeiders vindt Stroek dat ondernemers met de regeling uit kostenoverweging niet hun toevlucht nemen naar nog meer uitzendkrachten.

Verder vindt Stroek het principe-akkoord cao Open Teelten geen mooi resultaat. „Een staaltje van pappen en nathouden voor een jaar. Zonder de bereikte overeenstemming over piekarbeid was het weer een slagveld geworden tussen sociale partners”, typeert hij. Volgend jaar zullen het dus weer moeilijke onderhandelingen worden, is zijn inschatting. De sectoren zouden volgens hem eens na moeten gaan denken over het jaarurenmodel dat hoveniers hanteren. Daarmee zijn veel problemen met inschalen van werknemers ook in deze sectoren te ondervangen.

Stroek verwacht wel groen licht van zijn achterban en die van andere vakbonden. Dan kan volgende week een handtekening gezet worden onder een definitief akkoord.