CO2-emissie glastuinbouw stabiel gebleven

Na een sterke daling in de periode 2010–2014 is de totale CO2-emissie van de glastuinbouw vorig jaar gelijk gebleven. Dat blijkt uit de onlangs uitgekomen Energiemonitor Glastuinbouw 2015 van Wageningen Economic Research (voorheen: LEI Wageningen UR). De CO2-emissie van de sector zit met 5,7 Mton nog altijd ruim onder het met de overheid overeengekomen doel van 6,2 Mton voor 2020.

Als de CO2-emissie wordt gecorrigeerd voor de buitentemperatuur dan treed in 2015 een daling op van 0,1 Mton. Vanaf 2010 is de CO2-emissie, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 2,0 Mton. De oorzaken van deze daling zitten voor 79% in krimp van het areaal, minder verkoop van WKK-stroom, toenemend gebruik van duurzame energie per vierkante meter kas, meer inkoop van elektriciteit en minder inkoop van warmte.

Genoemde factoren zijn grotendeels structureel en dat geldt volgens de Wageningse onderzoekers dus ook voor de reductie van de CO2-emissie vanaf 2010. De rest betreft het saldo van, intensivering, extensivering en energiebesparing. De oorzaken van de ontwikkeling van het energiegebruik worden nader onderzocht.

Glastuinbouw loopt voor
De totale CO2-emissie van de glastuinbouw (inclusief de verkoop van WKK-stroom) bleef met 5,7 Mton in 2015 gelijk aan 2014. Dit is 0,5 Mton onder het doel voor 2020 (6,2 Mton). De totale CO2-emissie lag vorig jaar 16% onder het niveau van 1990. Daarmee loopt de glastuinbouw voor op de landelijke ontwikkeling (+9%).

Bekijk hier een uitgebreide infographic.