Cafetariaregeling verlengd

  LTO Nederland heeft met de Belastingdienst afgesproken dat de ’cafetariaregeling’ ook in 2015 van toepassing is. De afspraak geldt alleen voor leden van de organisatie.

  De cafetariaregeling is een regeling om overuren van een buitenlandse werknemer fiscaal vriendelijk te verrekenen met de extra kosten die hij moet maken om hier in Nederland te wonen en te werken.

  De afspraken zijn financieel gunstig voor zowel werkgever als werknemers.

  Op de website werkgeverslijn.nl is een brochure te downloaden met uitleg over de cafetariaregeling. Ook zijn er voorbeelden van arbeidsovereenkomsten te downloaden waarin de regeling is opgenomen. Deze voorbeelden zijn binnenkort ook in verschillende talen beschikbaar, belooft de werkgeverslijn.

  Niet tegenstrijdig met WAS
  Het gaat hierbij niet om inhoudingen op het wettelijk minimumloon. De werknemer die mee doet aan de cafetariaregeling, krijgt dus altijd minimaal €1.501,80 uitbetaald. De cafetariaregeling is zodoende niet in strijd met het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS), die betrekking heeft op inhoudingen op het loon, waardoor de werknemer uiteindelijk minder dan het wettelijk minimumloon krijgt uitbetaald.

  Inhoudingen
  In het wetsvoorstel is onder andere opgenomen dat werkgevers geen verrekeningen meer met het wettelijk minimumloon mogen toepassen. Minister Asscher gaat onderzoeken of en wanneer verrekeningen op het minimumloon kunnen worden toegestaan. LTO Nederland pleit er voor om dit voor onder meer de zorgverzekering en huisvesting mogelijk te blijven maken.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij