Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

De cao Glastuinbouw geldt met ingang van 14 februari 2015 voor de gehele bedrijfstak glastuinbouw in ons land. Dit vloeit voort uit het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze cao algemeen verbindend te verklaren.

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring is op 13 februari gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Glastuinbouw heeft een looptijd tot en met 1 juli 2015. Door de algemeen verbindend verklaring gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers in de glastuinbouwsector, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.