Cao-onderhandelingen Open Teelten lopen vast op loon

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de open teelten hebben nog geen resultaat opgeleverd. De gesprekken zijn vastgelopen op het loonbod, meldt CNV Vakmensen.

Op tal van punten zijn de onderhandelaars elkaar dicht genaderd, meldt de vakbond in een nieuwsbrief aan haar leden. Bijvoorbeeld een eenvoudiger regeling voor de arbeidsduur en -tijden. Maar over een loonsverhoging kon nog geen akkoord worden bereikt. Vrijdag 4 maart zijn de onderhandelingsdelegaties daarop uit elkaar gegaan om hun achterban te gaan raadplegen.

Volgens CNV Vakmensen bieden de werkgevers voor een cao met aan looptijd van juli 2015 tot en met 31 december 2016 een loonsverhoging van totaal 2%. De vakbond zet in op 3%. „Wij zijn van mening dat met de voorstellen voor de cao de werkgevers kosten kunnen besparen of efficiënter kunnen werken zonder extra kosten. Wij zijn dan ook van mening dat het reguliere personeel een fatsoenlijke loonverhoging verdient”, meldt het CNV in de nieuwsbrief.

Bron: De Boomkwekerij