Cao Open Teelten definitief vastgesteld

De achterban van werkgevers en werknemers heeft ingestemd met het akkoord over de cao voor de open teelten.

Daarmee is de nieuwe cao definitief vastgesteld.

De hoofdpunten zijn:

• Looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.
• Loonsverhoging per 1 januari 2015 van 1,5%.
• Nieuwe regeling Piekarbeid met ingang van 1 januari 2015; acht weken premievrij werken.
• Onderzoek naar een methode om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het gebruik van (schijn)constructies tegen te gaan.
• Aparte loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet.

Bron: De Boomkwekerij