Chrysantenvak wil meer marktinfo

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de toekomst is meer marktinformatie nodig. Die conclusie trokken chrysantentelers op een landelijke bijeenkomst in Doorn.

Spreker Arnold Hordijk, voormalig commercieel directeur van FloraHolland, stelde in zijn betoog dat chrysantentelers van de veiling meer informatie moeten krijgen over de aanvoer en prijsvorming van concurrerende producten. Diverse telers beaamden dat zij in ieder geval wekelijks willen weten wat er in de totale bloemenhandel aan de hand is. Het huidige informatiebeleid van veiling FloraHolland moet versoepelen, en die wens is reeds onderwerp van gesprek binnen de FPC chrysant.

Hogere prijs
Chrysantentelers moeten volgens Hordijk goed nadenken over de functie die zij met hun bedrijf en product willen vervullen in de markt. Men moet allereerst streven naar een hogere prijs; kosten drukken is een secundair doel. Die boodschap heeft het promotiecollectief Chryson eveneens als uitgangspunt. Samenwerken met vakgenoten, ketenpartners of branchevreemde partijen werd tijdens de landelijke chrysantendag van LTO Groeiservice en FloraHolland meermaals genoemd als succesfactor voor de toekomst. In vier korte workshops werden de 140 deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun sterke punten, doelen en de positieve effecten van veranderen. Veelgenoemde actiepunten zijn het beter exploiteren van bestaande feestdagen of de ontwikkeling van nieuwe feestdagen.