’Circa 750 agrarische bedrijfswoningen kunnen herstructurering Westland frustreren’

Zo’n 750 agrarische bedrijfswoningen kunnen de duurzame structuur voor moderne glastuinbouw in de gemeente Westland frustreren. Dat antwoordt het Westlandse college van B & W op schriftelijke vragen van Westland Verstandig, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad.

Van de circa 3.800 woningen in duurzaam glastuinbouwgebied in de gemeente Westland zijn er nog zo’n 1.550 die als agrarische bedrijfswoning zijn aangemerkt. Deze behoren toe aan circa 800 glastuinbouwbedrijven, schrijft het college. Van deze agrarische bedrijfswoningen liggen er volgens B & W nog zo’n 750 zodanig dat die de herstructurering zouden kunnen dwarsbomen.

In de periode 2005–2007 heeft de gemeente circa 100 verzoeken tot wijziging van de bestemming tot burgerwoning afgewezen. Aan 42 van deze aanvragers heeft de gemeente een brief verzonden waarin staat dat de ’strijdige bewoning’ toch wordt toegestaan totdat herstructurering in het gebied plaatsvindt en/of de woning weer nodig is voor de agrarische bedrijfsvoering.

Onredelijke eisen
In de weg liggende woningen met eigenaren die zich blijven verzetten en onredelijke eisen stellen bij verkoop, vormen volgens B & W een belangrijke factor waardoor glastuinbouwondernemers juist buiten Westland gaan investeren. Goede kavels van voldoende omvang met een goede oriëntatie en lengte-/breedteverhoudingen zijn, volgens het college, zeer beperkt beschikbaar door ondere andere in de weg liggende woningen, wegen en watergangen, alsmede strijdig gebruik van gronden en opstallen.