Cogen betreurt ontbreken WKK-steun in energieakkoord

De vereniging voor warmte-krachtkoppeling (WKK) Cogen Nederland betreurt het ontbreken van tijdelijke WKK-steun in het energieakkoord.

Hoogrenderende WKK wekt volgens de organisatie 50% van de Nederlandse elektriciteit op en bespaart daarmee 150 PJ aan primaire energie. Door de huidige terugloop van WKK’s verwacht Cogen 75 tot 100 PJ minder aan WKK-besparingen in de periode 2020–2023. Omdat in het energieakkoord niets is afgesproken om WKK tijdelijk te ondersteunen, verwacht Cogen dat er in 2020 evenveel als nu of zelfs meer primaire brandstof zal worden gebruikt, met de bijbehorende CO2-emissie als gevolg.

„Het verbaast ons dan ook zeer dat, ondanks de oorspronkelijke steun van de meeste partijen in het SER-overleg, de politieke beleidskeuze is gemaakt om WKK, het werkpaard van de Nederlandse industrie en glastuinbouw, niet tijdelijk te ondersteunen”, aldus de organisatie.

Fossiele energie
De in het akkoord genoemde doelstelling van 16% duurzame energieopwekking in 2023 betekent volgens Cogen nog altijd dat er 84% met klassieke, fossiele energie moet worden ingevuld. „Dat moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Bovendien is instandhouden van bestaande WKK-besparingen veel goedkoper dan het realiseren van nieuwe besparingen.”