‘Constructief overleg LTO en Dijksma’

Het overleg maandag 11 augustus tussen VNO/NCW, MKB Nederland en LTO Nederland waaraan ook staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken deelnam, is volgens LTO constructief verlopen.

Doel van dit overleg was het inventariseren van de gevolgen van de Russische boycot en een gezamenlijke set van mogelijke maatregelen op te stellen.

„Het overleg is zeer constructief verlopen”, zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat. „Er is door de verschillende sectoren inzicht gegeven over de gevolgen van de boycot en er is afgesproken om zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Zo gaan we met elkaar deze week nog aan de slag om de exacte schade te bepalen.”

Maat: „Dat de schade een veelvoud is van de aanvankelijk ingeschatte € 500 miljoen, is duidelijk. Tot nu toe is vooral de kortetermijnschade voor de verse producten in beeld gebracht, maar ook deze cijfers zijn nog onzeker. Wel is duidelijk dat sommige producten nu al te maken hebben met een prijsdaling van 75 tot 80%. Ook is de schade in de zuivel- en de vleessector groot. Daarnaast zijn er echter ook langetermijneffecten, zoals verlies van marktaandeel en verlies van de Nederlandse handelspositie. Deze effecten worden nog deze week in kaart gebracht.”

Donderdag 14 augustus is er in Brussel een overleg van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie. LTO heeft er bij het ministerie op aangedrongen om de bestaande mogelijkheden om prijsinterventies te doen in te zetten en dringt daarnaast aan op compensatie uit het bestaande Europese crisisfonds.

Beroep op kabinet
„Ik doe een beroep op het kabinet om een voorbeeld te nemen aan Eurocommissaris Ciolos, die vandaag heeft laten weten dat de perziken- en nectarinetelers gecompenseerd worden. In een persverklaring stelt hij dat hij ook bereid is dit voor andere sectoren te doen als dat nodig is. Laten wij die uitgestoken hand vooral aannemen. Uiteraard begrijpen we dat er goed nagedacht moet worden over dergelijke marktinterventies, maar er is nu wel degelijk sprake van een crisissituatie. Dat rechtvaardigt deze maatregelen”, stelt Maat.

LTO Nederland heeft er bij Economische Zaken op aangedrongen om voor de korte termijn in Nederland al maatregelen te treffen om extreme prijsdalingen van met name tomaten, paprika’s, uien en champignons te voorkomen. „Dat kan bijvoorbeeld door producten tijdelijk uit de markt te halen of door prijsafspraken in de keten te maken”, laat Maat weten. Ook is LTO in gesprek met de banken om te onderzoeken of er voor deze situatie speciale financieringsmaatregelen getroffen kunnen worden.