Controle

In het verleden kwam ik tijdens excursies op geraniumkwekerijen.

De stekproductie startte toen in het najaar. Tijdens de koudste periode van de winter ging de temperatuur in de kas omlaag tot 5°C. Zodra de zon meer kracht kreeg, mocht de temperatuur oplopen. Toch werd er al snel afgelucht om het gewas rustig te houden. De verkoop van geraniums begon immers pas in mei.

Ook remmen was een teeltmaatregel die zoveel mogelijk vermeden werd. Afgepast water geven, om zo de groei te beperken, was het devies. Deze manier van kweken vraagt nauwkeurige controle. Niet alleen de teeltmaatregelen, maar ook de financiële planning waren afgestemd op dit bedrijfsplan. Zo konden deze kwekers tijd in de winter schaatsen en na het afleverseizoen naar het strand gaan. Een ongebruikelijk teeltplan, maar het paste uitstekend bij de betreffende kwekers.

Dertig jaar later hebben we op onze kwekerij een enigszins vergelijkbaar teeltplan. We starten met de stekproduktie van hibiscus in september. Dit jaar gaan we zelfs over tot het aankopen van stek. Als het erg koud is in de winter, laten we de temperatuur een paar graden zakken. Enkele nieuwe soorten zorgen voor bloei op het juiste moment. Met de nodige creativiteit en planning kunnen we in het teeltplan de gewenste geaccepteerde leegloop opnemen. Voor de teelt van bromelia’s kopen we uitgangsmateriaal in Florida. Nu de US dollar binnen een jaar weer 30% gestegen is, moeten we adequaat reageren om de uitgaven onder controle te houden. Maar er is dit jaar weer een formule gevonden die de kosten en de opbrengsten ongeveer gelijk houdt.

Natuurlijk gebeuren ongelukken op het moment dat er niemand aanwezig is op het bedrijf. Dus toen we afgelopen week een paar dagen weg waren, brak de waterleiding. Op zich niet zo’n probleem, maar in Canada is die zo aanglegd dat er voortdurend druk op de leiding staat. Dus toen de leiding brak bleef het water stromen. Gelukkig kwam onze medewerkster die avond langs en kon ze de leiding afsluiten. De servicemonteur repareerde de breuk de volgende dag. Helaas vergat hij de kraan open te draaien, waardoor een kraanvak niet geregend werd. Nauwkeurige controle blijft dus ook hier het devies.

Angelle van Kleef is plantenteler in Ontario