Controles rioolaansluiting glastuinbouw Lansingerland

Sinds 1 januari zijn zowel DCMR (Milieudienst Rijnmond) als het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gestart met het controleren van glastuinbouwbedrijven in Lansingerland op een correcte aansluiting op de riolering.

Vorig jaar hebben DCMR en waterschap hierover al een uitgebreide voorlichtingscampagne gevoerd. De controles zijn nodig omdat met een juiste aansluiting op de riolering de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op het oppervlaktewater kan worden teruggedrongen.

Om de rioolcapaciteit niet onevenredig te belasten met deze extra hoeveelheid bedrijfsafvalwater, geldt sinds 1 januari 2016 een verplichte afvoer van hemelwater op het oppervlaktewater.

De andere glastuinbouwgebieden in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn inmiddels op de riolering aangesloten.