Coronavirus drukt langetermijnprijs gas verder omlaag

De prijs van het daggas is nog altijd laag door het royale aanbod en de geringe vraag. De lange termijnprijzen zijn met circa 1 cent per kuub gedaald in één week tijd. Over de markt gesproken kunnen we concluderen dat de schrik om het coronavirus erg groot is.

Voor de korte termijnprijzen is het een kwestie van vraag en aanbod maar voor de lange termijn, bijvoorbeeld vier jaar vooruit, zou op zich nog niet zoveel aan de hand moeten zijn. Toch zijn ook de prijzen voor vier jaar en verder zwaar onder druk komen te staan.

De LNG transporten zijn aan het afnemen omdat de prijs dermate laag is dat er onder kostprijs geleverd wordt, de productie van het gas wordt momenteel afgebouwd aangezien de verwachting is dat de vraag het gehele jaar zwak zal zijn.

Elektriciteitsprijzen onder druk
Zowel de korte al de lange termijnprijzen staan onder druk. De korte termijnprijs wordt direct bepaald door vraag en aanbod waardoor er zelfs op enkele uren in Nederland een min koers gezien is. In Duitsland was dit beeld ook te zien maar dan in grotere mate waardoor het etmaal gemiddelde zelfs een negatieve prijs vertoonde.

Voor de lange termijn is de koers hoofdzakelijk dalend geweest als gevolg van een dalende olie- en gasmarkt en een sterk gedaalde prijs van CO2-emissierechten. De rechten zijn voorlopig niet in grote hoeveelheden nodig als gevolg van vraaguitval en goedkopere alternatieven, zoals gas.

De elektriciteitsproductie met steenkool is sterk gedaald van ruim 27 miljard kWh in 2018, naar ruim 17 miljard kWh in 2019. Tegelijkertijd is de elektriciteitsproductie met aardgas gestegen van bijna 58 miljard kWh naar 71 miljard kWh. Zowel een lage aardgasprijs als een hoge CO2-prijs droegen bij aan deze ontwikkeling.

Bij de productie van elektriciteit met aardgas wordt naar verhouding minder CO2 uitgestoten per geproduceerde hoeveelheid kWh elektriciteit dan bij elektriciteitsproductie met steenkool.

Verliezen op oliemarkt lopen op
De verliezen op de oliemarkt lopen verder op. De koers is in circa 3 weken gehalveerd en sommige gerespecteerde handelshuizen voorspellen dat er vanaf heden nog eens een halvering mogelijk is met een bodem op $10,- per vat ruwe olie.

Afgelopen week heeft de Amerikaanse President Donald Trump getracht de prijs van olie te stutten, door zich op te werpen als mediator tussen Rusland en Saoedi-Arabië om de ruzie tussen deze landen op te lossen. Beide landen proberen op dit moment zoveel mogelijk olie te produceren om elkaar een hak te zetten voor het mislukken van het overleg waarin het de bedoeling was om afspraken te maken voor verdergaande productiebeperkingen.

Direct na het mislukken van het overleg heeft Saoedi-Arabië zo goed als de gehele beschikbare olietankervloot gehuurd om zo de geproduceerde olie zo lang mogelijk op te kunnen slaan. De prijzen schoten omhoog van $20.000,- per dag naar zelfs $300.000,- voor het huren van één supertanker.

Texas, de grootste schalieolie producerende staat van de Verenigde Staten, heeft vrijdag overleg gezocht met oliekartel OPEC over productiebeperkingen. Blijkbaar zijn ze zo wanhopig dat ze zelfs bereid zijn om hun zo geliefde vrijemarktwerking overboord te gooien.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

Illustratie: Shutterstock
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties