Ctgb laat middel toe voor bestrijding mossen

    Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een toelating verleend voor Katoun Gold. Dit middel op basis van nonaanzuur is voor professioneel gebruik voor de bestrijding van mossen in openbaar groen en particuliere tuinen.

    De toelating is opvallend omdat in november van dit jaar een gebruiksverbod van kracht wordt voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het groen. Sinds april vorig jaar is al een verbod van kracht voor verhardingen.

    Het Ctgb heeft ook een toelating verleend voor Beloukha Garden, eveneens op basis van nonaanzuur. Dit is een middel voor niet-professioneel gebruik voor de bestrijding van mossen in open verhardingen (grond, schelpen) en halfopen verhardingen (tegels, straatstenen).