Ctgb: ’Regelgeving beter afstemmen op innovaties in gewasbescherming’

Regelgeving rond gewasbescherming is vaak nog niet ingericht op innovaties, zoals toedieningstechnieken, aldus het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Terwijl ze in toenemende mate nieuwe kansen en oplossingen bieden.

„Nu de industrie, gebruikers en ontwikkelaars steeds meer met slimme innovatieve oplossingen komen, is het belangrijk dat de bestaande regelgeving de ruimte biedt om de veiligheid van mens, dier en milieu ook met de laatste stand van de techniek te borgen”, redeneert Ctgb-directeur Luuk van Duijn.

Ruimte geven
Het Ctgb probeert innovatieve oplossingen de ruimte te geven in zijn beoordelingssystematiek. In die zin hoeft bijvoorbeeld ook het afwijzen van middelen geen inperking van het middelenpakket te betekenen. Zo werd het gebruik van imidaclopridhoudende gewasbeschermingsmiddelen verboden, tenzij een teler kan aantonen zijn afvalwater te zuiveren met tenminste 99,5%. Inmiddels zijn er verschillende producenten die een zuiveringsinstallatie aanbieden die hiervoor geschikt is. Ook zijn de eerste experimenten in voorbereiding met gesloten kassen waaruit helemaal niet wordt geloosd.