Cursus met Richard

De omzet van 2013 is bij Veiling Holambra uitgekomen op 457 miljoen Reais. Dat betekent een gelijke groei als voorgaande jaren, oftewel een omzetgroei van 13%’ . De veiling draait nu vier jaar op deze locatie en dat is een goede periode om een aantal analyses te maken van deze jaren en een inschatting te maken van de komende jaren. Want dat wordt een van de grootste opgaven voor de komende maanden: een meerjarenplan 2018 maken.

Een van de vragen die we hierbij gaan beantwoorden is hoe de coöperatie wil groeien en voor wie. De coöperatie heeft nu 340 leden en de laatste jaren zijn er veel leden uit voornamelijk iets verder gelegen regio’s bijgekomen. Met het groeien van het aantal leden ervaren we dat niet alle leden de leverplicht even nauw nemen.

De aandacht van het bestuur is de laatste maanden er dan ook naar uitgegaan om dit ’afzetten buiten de systemen van de veiling om’ in kaart te brengen en over de uitkomsten te discussiëren. Alle leden ontvingen al een brief met de aankondiging dat dit onderwerp onze aandacht heeft en dat we tegen het afzetten buiten het systeem om actie gaan nemen.

Wat voor een coöperatie willen we zijn en voor wie? De coöperatie wil niet groeien ten koste van de binding met de leden en wil juist meer voor betrokken leden betekenen. Ook indien dit leidt tot minder groei dan wellicht mogelijk. Dit is een belangrijk onderwerp voor de toekomst van de coöperatie.

Kort achter elkaar zijn twee delegaties vanuit het bedrijf op bezoek geweest naar Nederland en Duitsland. Deze bezoeken leveren veel kennis en inzicht op voor bestuur, directie en management. Ongetwijfeld komen hieruit weer nieuwe inzichten voor verdere ontwikkeling van ons bedrijf en de coöperatie. Zonder de internationale contacten zou Veiling Holambra niet zijn wat ze nu is: een moderne en snel ontwikkelende marktplaats van bloemen en planten.

Naast hard werken hebben we gelukkig nog voldoende tijd voor ontspanning. We ontvangen visite en regelmatig houden we bbq’s en gezellige uitstapjes. Daarnaast volgen we de voetbal en gelukkig worden veel wedstrijden van mijn favoriete club live uitgezonden op de commerciële sportzenders.

Ik kijk deze wedstrijden steevast met onder andere mijn vriend Richard Wiemeersch. Nu is er tijdverschil met Nederland en indien de wedstijd in Nederland doordeweeks ’s avonds wordt gehouden is het bij ons pas in de namiddag. Om te vermijden dat er in de agenda bijvoorbeeld Feyenoord – Ajax staat zet ik steevast in de agenda ’curso com Richard’. Mijn secretaresse weet dan dat ik op tijd weg wil om voetbal te kijken.

André van Kruijssen