Cyclamen gaan iets rijper de handel in

  Het officiële VBN-aanvoervoorschrift voor cyclamen wordt aangepast. De potplant zal komend najaar per stadium iets meer bloemen hebben bij de aanvoer. Bovendien komen er per type normen voor het aantal open bloemen per rijpheidsstadium

  Telers van cyclaam wilden graag een aanpassing van de VBN aanvoervoorschriften omdat zij voor de verkoop (iets) rijper willen verhandelen, met meer bloemen dan de normen per stadium aangaven. Bovendien is de genetica de afgelopen jaren verbeterd; cyclamen hebben meer bloemen. Tevens wilden de telers af van de uniforme voorschriften voor de gehele gewasgroep cyclamen. De rijpheid verschilt namelijk per bloemtype; groot, midi, en enkelbloemig
  Productmanager Peter Rodenrijs van Royal FloraHolland en de landelijke commissie Cyclamen hebben samen een voorstel gedaan voor nieuwe aanvoervoorschriften per bloemtype. Daarop is positief gereageerd door de VBN stuurgroep. De grootste wijzigingen zijn er in stadium 4 bij midi en kleinbloemig, waar eerst gold ‘meer dan 11 open bloemen’. Nu zijn dat straks respectievelijk 13 en 16 open bloemen.

  Voorschriften per najaar 2021

  De onderstaande nieuwe VBN aanvoervoorschriften gaan 1 augustus 2021 of 1 september in, afhankelijk van de nieuwe fotoserie. De laatste update VBN aanvoerschrift Cyclaam is 20 jaar oud (net als de bijbehorende VBN foto’s). Per partij moet minimaal driekwart van het aantal geopende bloemen boven het gewas staan. De kwaliteitseis ‘Onder het bladerdek dienen minimaal 5 bloemknoppen aanwezig te zijn’, komt te vervallen.

  Aanvoerrijpheid grootbloemige cyclaam per najaar 2021

  Stadium 1    2-4 open bloemen
  Stadium 2    5-7 open bloemen
  Stadium 3    8-10 open bloemen
  Stadium 4    meer dan 11 open bloemen

  Aanvoerrijpheid kleinbloemig

  Stadium 1    2-5 open bloemen
  Stadium 2    6-10 open bloemen
  Stadium 3    11-15 open bloemen
  Stadium 4    meer dan 16 open bloemen

  Aanvoerrijpheid midi

  Stadium 1    2-4 open bloemen
  Stadium 2    5-8 open bloemen
  Stadium 3    9-12 open bloemen
  Stadium 4    meer dan 13 open bloemen
  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties