DaglichtKas past in nieuwe SDE++

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat om in de nieuwe SDE++-regeling, die in 2020 van kracht wordt, de DaglichtKas opnieuw op te nemen. Het PBL heeft hiervoor het concept nader onderzocht en alle extra kosten berekend, maar ook de energetische voordelen in kaart gebracht.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de openstelling van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++) in 2020 met betrekking tot de DaglichtKas. In het advies stelt het PBL voor om de investering gedurende 15 jaar te stimuleren met een maximum tarief van 0,084 euro per kilowattuur.

De subsidie die het PBL voorstelt, heeft betrekking op de extra kosten van het systeem voor de lenzen, de collectorbuizen en het zonvolgsysteem. In die berekening komt het PBL op een basisbedrag van 0,097 euro per kilowattuur. Met de DaglichtKas zou een ondernemer op basis van de huidige gasprijs op dit moment een maximale subsidie kunnen ontvangen van circa 12 euro per m2 per jaar.

Vanaf 2018 geen SDE+
De DaglichtKas beschikt over een zonvolgend thermisch systeem in het dek van de kas waarmee telers warmte uit zonlicht kunnen oogsten. Daarvoor worden in het glas van het kasdek lenzen geplaatst. Deze lenzen zorgen voor het focussen van de zonlichtbundel op een vrijhangende buis onder het kasdek. In de buizen stroomt water dat door het zonlicht wordt opgewarmd. Deze warmte wordt via deze buizen afgevoerd naar een seizoensopslag in de bodem of dagopslag in bovengrondse tanks. In 2018 en 2019 is de subsidiemogelijkheid voor de DaglichtKas door de overheid uit de SDE+-regeling geschrapt.

SDE++ vanaf 2020

In 2020 wordt de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie. Dit zorgt ervoor dat de regelgeving en de methodiek en dus ook de uitgangspunten voor de SDE+ zodanig worden uitgebreid dat deze ook toepasbaar zijn voor een breder palet aan CO2-reducerende categorieën.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties