Deelakkoord over herziening pachtrecht

Geen maximumpachtprijzen meer bij nieuwe reguliere pachtcontracten, afschaffing van onder meer geliberaliseerde pacht en invoering van ’loopbaanpacht’. Dat zijn de hoofdpunten uit het deelakkoord dat vertegenwoordigers van pachters en verpachters onlangs hebben bereikt over herziening van het pachtrecht.

De betrokken organisaties, waaronder LTO Nederland en het NAJK, zijn het op hoofdlijnen eens over systematiek en inhoud van een nieuw pachtstelsel. Het akkoord kan ook op instemming rekenen van professor Willem Bruil, verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht in Wageningen. Hij publiceerde eerder dit jaar een evaluatie van het pachtrecht, waarbij hij aandrong op een stelsel dat, onder restricties, is gebaseerd op liberalisering.

Belangrijkste voorstel in het deelakkoord is dat de pachtprijs bij het sluiten van een nieuw regulier pachtcontract voortaan vrij is te bepalen. Ook voorziet het akkoord in de mogelijkheid van ’loopbaanpacht’. Deze pachtvorm, die voor minimaal 25 jaar moet worden aangegaan, biedt een pachter bedrijfszekerheid tot hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Grondkamer
Daarnaast wordt ’flexibele pacht’ geïntroduceerd, waarbij de pachtprijs zelf bepaald kan worden met eventuele toetsing door de Grondkamer. Volgens het deelakkoord blijven teeltpacht en hectarepacht bestaan. De overige bijzondere pachtvormen – zoals geliberaliseerde pacht – komen te vervallen.

Geliberaliseerde pacht
In de glastuinbouw komt reguliere pacht voor als leegstaande kassen worden verhuurd aan derden. In de buitenbloemen wordt wel geliberaliseerde pacht toegepast. Het deelakkoord is voorgelegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.