Den Haag toont interesse in Varend Corso Westland

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het Varend Corso Westland in de toekomst ook door de grachten van de hofstad te laten varen.De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het Varend Corso Westland in de toekomst ook door de grachten van de hofstad te laten varen.

Het college van burgemeester en wethouders zal daartoe contact zoeken met de Stichting Varend Corso Westland, zo antwoorden B & W vorige week op vragen van de eenmansfractie van Richard de Mos. Het gemeenteraadslid, dat vorig jaar uit de Haagse PVV-fractie is gestapt, beschouwt het Varend Corso als een verrijking van de ambitie om van de hofstad een Grachtenstad aan Zee te maken.

Den Haag streeft ernaar om zijn wateren op termijn fysiek te verbinden met die van het Westland. In dat kader zijn inmiddels kleine knelpunten voor rondvaartboten aangepakt op de enige bevaarbare verbinding met het Westland. Daarbij gaat het om de route vanaf het Laakkanaal via Moerweg, Erasmusweg en Strijp naar de Zweth.