Dijksma in actie vanwege nieuw inzicht neonicotinoïden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil zowel nationaal als Europees actie of de EASAC-rapportage over neonicotinoïden aanleiding is om neonicotinoïden als werkzame stoffen in te trekken.

Uit het deze week gepubliceerde rapport van European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) blijkt dat neonicotinoïden schadelijker zijn voor de biodiversiteit en voedselvoorziening dan tot nu toe gedacht. Met name bestuivende insecten, maar ook vogels ondervinden hiervan de dodelijke gevolgen. Dit onderzoek baart Dijksma grote zorgen.

Dijksma verzoekt Eurocommissaris Andriukaitis het rapport van de EASAC zo snel mogelijk te laten beoordelen door de EFSA en te bezien of deze nieuwe wetenschappelijke studie moet leiden tot het intrekken van de goedkeuring va neonicotinoïden als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien heeft de bewindsvrouw het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verzocht op basis van het EASAC-rapport de toelating van neonicotinoïden in Nederland te herbeoordelen. Ze wil snel antwoord, waarop ze zal bepalen of toelatingen van middelen worden ingetrokken.