Dijksma: ‘Middelenheffing schiet doel voorbij’

Een heffing op gewasbeschermingsmiddelen is niet het meest effectieve instrument om de inzet ervan te reduceren, stelt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Een aanzienlijk effect vergt een relatief forse verhoging.

Om het middelenverbruik met 50% terug te dringen, is een heffing van 100 tot 500% nodig, schrijft Dijksma. Voor een vermindering van 25% moet de heffing minimaal 50 tot 250% bedragen. Dat lijkt de staatssecretaris geen handige werkwijze.

“Hiermee schiet een dergelijke heffing zijn doel voorbij, mede omdat het verminderen van de milieubelasting ook met andere maatregelen zijn te bereiken”, aldus Dijksma in een Kamerbrief. De bewindsvrouw concludeert dan ook dat een heffing op gewasbeschermingsmiddelen niet wenselijk is.

Aanstaande vrijdag in het Vakblad voor de Bloemisterij: andere argumenten van Dijksma en reacties op haar besluit.