Dijksma wil vergroening van middelen

De komende jaren moet een overgang plaatsvinden naar een vergroening van gewasbeschermingsmiddelen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

„Samen met gelijkgezinde landen wil ik in Europees verband komen tot een actieprogramma om over te schakelen op een pakket van gewasbeschermingsmiddelen met minder risico’s voor mens, dier en milieu. Het gebruik van neonicotinoïden wil ik in Nederland en Europa terugdringen”, schrijft Dijksma aan de Kamer.

Grote zorgen
De staatssecretaris schrijft haar brief naar aanleiding van een publicatie deze zomer in Nature over hoge concentraties imidacloprid in het oppervlaktewater en de relatie met afname van vogelpopulaties. Dat onderzoek baart haar grote zorgen. Als er een causaal verband kan worden aangetoond met de veronderstelde negatieve gevolgen, moet dit gewasbeschermingsmiddel wat Dijksma betreft worden verboden.

Geen causaal verband
Op verzoek van de staatssecretaris heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het artikel tegen het licht gehouden. Het Ctgb concludeert dat de publicatie wel een correlatie aantoont, maar geen causaal verband. Ook wijst het Ctgb erop dat het onderzoek betrekking heeft op gegevens van vóór 2010 en dat sindsdien de regelgeving meermaals is aangescherpt.

Zo heeft het Ctgb januari 2014 een nieuwe waternorm vastgesteld voor imidacloprid en op basis daarvan strikte eisen opgelegd aan de bestaande toelatingen. Voor het gebruik in de glastuinbouw is voorgeschreven dat het afvalwater een stringente zuivering zal moeten ondergaan. Hiermee zal de overschrijding met imidacloprid substantieel afnemen in de gebieden met veel glastuinbouw, de gebieden waar het Nature-artikel achteruitgang van de vogelstand laat zien.

Snel meer duidelijkheid
Dijksma wil dat er snel meer duidelijkheid komt over de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen om normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater terug te dringen. Ze zet daarom in op het versneld beschikbaar komen van meetgegevens.

Op basis van nieuwe meetgegevens wil ze opnieuw bekijken of die niet alsnog aanleiding geven om in te grijpen, zowel op nationaal als op Europees niveau.