Drie Gelderse telers krijgen duurzaamheidssubsidie

Drie Gelderse glastuinbouwbedrijven – twee amaryllistelers en een freesiateler – krijgen voor in totaal ruim € 85.000 subsidie voor projecten met zonnewarmte, koeling en CO2-hergebruik. Dat heeft het Lingewaardse college van B & W onlangs besloten.

De subsidie wordt verleend op grond van de subsidieverordening ’Verduurzaming glastuinbouw 2014–2015. Deze regeling voert de gemeente Lingewaard uit op verzoek van de provincie Gelderland. Deze bedrijven krijgen subsidie:

  • Kwekerij Van Gellecum uit Bemmel ontvangt een subsidie van maximaal € 27.700 voor de installatie van een warmtepomp en nieuw ontwikkelde zonnecollector ten behoeve van de amaryllisteelt.
  • Kwekerij Zandvoort Flowers uit Huissen ontvangt een subsidie van maximaal € 40.193 voor het project ’Adiabatische koeling voor freesiateelt’, waarbij onder hogedruk de luchtbevochtiging en koeling van het gewas wordt verbeterd.
  • Amarylliskwekerij De 4 Musketiers uit Huissen ontvangt een subsidie van maximaal € 17.843 voor een project waarbij CO2 die vrijkomt bij het verbranden van aardgas om kassen te verwarmen wordt hergebruikt als plantenvoedingsstof.

De subsidieaanvragen van de drie kwekerijen zijn toegewezen omdat ze volgens een adviescommissie bijdragen aan verduurzaming van de glastuinbouw. In totaal is € 200.000 aan subsidie beschikbaar. De totale subsidiebijdrage per project bedraagt maximaal 40% van de totale projectkosten tot een maximum van € 50.000 per project.