Duur gas zorgt ook voor hoge elektra tarieven

  Aan de stijging van de gasprijzen komt geen einde. Dat heeft ook effect op de stroomprijs. Olie blijft eveneens duur.

  Afgelopen week stegen de tarieven voor een kuub aardgas naar record hoogte en het einde is nog niet in zicht. Gashandelaren verwachten dat de prijzen ondersteund blijven door de onzekerheid van Russische gasleveringen. Met name de mogelijke startdatum voor de Nord Stream II pijpleiding naar Duitsland.

  De Aziatische markt betaalt nog steeds voldoende om de vloeibaar gemaakte aardgas (LNG) leveringen uit Europa weg te houden. De leveringen die nu richting Azië gaan, zou Europa goed kunnen gebruiken om de onzekerheid voor het komende winterseizoen iets te temperen. Door geplande en ongeplande onderhoudswerkzaamheden in Noorwegen wordt er momenteel minder aardgas geleverd aan Europa. De Noorse leveringsvolumes zouden pas in de tweede helft van september significant moeten herstellen.

  Stroomprijs stijgt mee met gasprijs

  Door de slechte aanvoer van gas vanuit Rusland en de matige ambitie van de Amerikanen om LNG te leveren aan de Europeanen tegen een normale prijs, is o.a. hierdoor de prijs van kolen gestegen. De Russen proberen hun zin te krijgen met de Nordstream II en de Amerikanen willen de hoogste prijs voor hun gas beuren. Als gevolg van deze hoge gasprijs is de vraag naar kolen in Europa gestegen, omdat deze goedkoper zijn dan gas voor de opwek van elektra. Hiermee is direct een stevige basis gelegd voor een hoge elektra prijs voor dit moment en in steeds grotere mate voor de langere termijn.

  Normaal gesproken zou het logisch zijn als de nieuwe, duurzame vormen van elektra opwek, welke in aantal toenemen, zorgen voor een lagere energieprijs. In de praktijk blijkt deze vlieger nog niet op te gaan. De elektra productie van met name zon- en windinstallaties zijn namelijk lager dan het voorgaande jaar. Ook het feit dat de vraag naar elektra dit jaar en in de toekomst fors zal stijgen zal voor een prijsopdrijvend effect gaan zorgen. De vraag naar elektra overstijgt overigens de mogelijkheid om de elektra fysiek te leveren. Er zijn op dit moment zelfs nieuw te bouwen woonwijken die weer aan het gas gaan, omdat de infra niet toereikend is.

  Orkaan verstoort olieaanbod VS

  Een verbeterende vraag en een langzamer dan verwacht herstel van het aanbod ruwe olie, heeft ervoor gezorgd dat de olieprijzen de afgelopen week hoog bleven. Door de orkaan Ida zijn in een deel van Louisiana raffinaderijen uitgevallen als gevolg van schade door overstromingen. De verwachting is dat door deze schade de Amerikaanse voorraden van ruwe olie lager worden.

  Afgelopen week vond er weer een OPEC+ bijeenkomst plaats, de uitkomst leverde geen verrassingen op. De lidstaten handhaven de voorgenomen verhoging elke maand van 400.000 vaten per dag voor de rest van dit jaar. Met het doorzetten van deze verhoging geeft de OPEC+ aan dat het veel vertrouwen heeft in een snel economisch herstel.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties