ECN: ’Haken en ogen aan drastische vermindering gasverbruik’

Op papier kan de glastuinbouw de komende vijf jaar 1,6 tot 2,1 miljard m3 gas besparen. Aan de maatregelen die dat vereisen, zitten echter wel haken en ogen, stelt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

In opdracht van Greenpeace berekende ECN of het mogelijk is de gasvraag in Nederland met 10 miljard m3 terug te brengen in de periode 2015–2020, met een eventuele uitloop naar 2023. ECN concludeert dat dat inderdaad mogelijk is, mits het kabinet drastische maatregelen treft. Tot die maatregelen behoort het versneld verduurzamen van kassen in combinatie met het volledig overstappen naar de toepassing van geothermie en restwarmte.

ECN tekent daar wel bij aan dat voor een versnelde verduurzaming van kassen subsidie noodzakelijk is omdat er extra CO2-behoefte zal komen en er warmte-koudeopslagen nodig zijn. Ook de toepassing van rest- en aardwarmte leidt tot een grotere CO2-behoefte. Voor de toepassing van restwarmte zijn verder investeringen nodig in pijpleidingen. Om tuinders te kunnen verplichten gebruik te maken van restwarmte – als de situatie dat mogelijk maakt – is bovendien een wijziging van de Warmtewet noodzakelijk.

Grotere stroomvraag
ECN stelt verder dat het afscheid nemen van WKK zal leiden tot een grotere stroomvraag. Overstappen op aard- en restwarmte zal daardoor alleen zin hebben als Nederland meer duurzame stroom gaat produceren.