’EU moet innovatie bevorderen in plaats van ontmoedigen’

De European Crop Protection Association (ECPA) pleit voor een Europees beleidskader dat innovatie bevordert. De belangenbehartiger van de Europese gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten vindt dat de EU daar nu in tekortschiet en innovatie juist ontmoedigt.

„Onze industrie is vastbesloten bij te dragen aan een sterker Europa door het ondersteunen van een duurzame, efficiënte, concurrerende en productieve landbouw”, aldus directeur-generaal Jean-Charles Bocquet van de ECPA. Om dat te kunnen blijven doen, komt zijn organisatie met vijf aanbevelingen aan Europese politici:

  1. Kom met een voorspelbaarder en meer op wetenschap gebaseerde toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen.
  2. Check de EU-regelgeving voor de gewasbeschermingsindustrie op zaken als: haalbaarheid, efficiëntie en de impact ervan op innovatie.
  3. Zorg voor samenhang tussen het EU-beleid en de internationale verdragen. Zo wordt eerlijke handel gestimuleerd en verbetert de concurrentiepositie van de Europese landbouw en industrie.
  4. Stimuleer innovatie door het aannemen van een ’Innovation Principle’ in de EU-besluitvorming en door het versterken van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
  5. Verhoog de productiviteit en de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw op een duurzame manier.