EU overweegt compensatie vernietigd plantmateriaal na uitbraak

De EU stelt voor om plantmateriaal deels te vergoeden dat moet worden vernietigd door een uitbraak van een organisme. Staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ staat in eerste instantie positief tegenover dit EU-voorstel, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie wil alleen meebetalen aan schadevergoeding als het een uitbraak van een prioritair organisme is. Ook moet de schade zijn veroorzaakt in een of meerdere gewassen waarvan de gehele EU-productie jaarlijks meer dan €1 miljard is. Het is echter nog niet duidelijk welke organismen prioritair zullen zijn en welke niet. Ook zijn de gevolgen voor de Nederlandse land- en tuinbouw nog niet duidelijk. Dijksma wil dit alles op korte termijn onderzoeken.

Snelle bestrijding
Door vernietigd plantmateriaal deels te vergoeden, verwacht de staatssecretaris dat boeren en tuinders een vondst van een ernstige ziekte of plaag onmiddellijk melden. Een snelle bestrijding is dan mogelijk, aldus Dijksma.
Het EU-voorstel heeft betrekking op de toekomstige EU-verordening Plantgezondheid. Alle huidige EU-richtlijnen voor planten en dieren worden samengevoegd tot een paar EU-verordeningen. De nieuwe EU-regelgeving gaat waarschijnlijk in 2018 van kracht.

Bron: Boomkwekerij