€2,5 miljard voor oprichting Invest-NL

Het kabinet maakt €2,5 miljard vrij voor de oprichting van Invest-NL, een investeringsfonds waar bedrijven bij kunnen aankloppen voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s waarvoor zij niet bij een gewone bank terechtkunnen. Invest-NL kan uitkomst bieden voor de financiering van bijvoorbeeld geothermieprojecten in de glastuinbouw.

Invest-NL wordt een loket en partner voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor investeringen in Nederland en uitbreiding van hun activiteiten op buitenlandse markten. Bedoeling is dat een nieuw kabinet daarvoor in het voorjaar van 2018 een wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer, zo blijkt uit de beleidsarme begroting van het ministerie van Economische Zaken die minister Henk Kamp vandaag in het parlement presenteerde.

Begin dit jaar liet Kamp via een Kamerbrief weten dat sommige risicovolle investeringsprojecten van bedrijven moeilijk van de grond komen, terwijl die vanuit maatschappelijk oogpunt juist wel gewenst zijn. Als voorbeeld noemde hij geothermieprojecten. Invest-NL moet volgens het kabinet uitkomst gaan bieden voor zulke projecten. De instelling gaat daarnaast start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.

Internationale bedrijven
Verder zal Invest-NL internationaal opererende Nederlandse bedrijven ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen, met nadruk op bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties