Eerste oproep voor aardwarmteonderzoek begin 2015

Begin 2015 willen het ministerie van EZ en LTO Glaskracht Nederland voor het eerst onderzoeksinstanties oproepen een onderzoeksvoorstel in te dienen op het gebied van aardwarmte.

Dat hebben het ministerie van Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland onlangs afgesproken. De budgetten voor aardwarmteonderzoek van EZ en van het programma Kas als Energiebron (KaE) zullen daarvoor worden samengevoegd tot één centraal budget. Ook komt er een centrale Kennisagenda Aardwarmte.

Tot nog toe vond de aansturing van het ontwikkelen van kennis over aardwarmte nog versnipperd plaats. Dat kwam deels doordat de budgetten voor aardwarmteonderzoek zowel bij EZ als bij KaE lagen. Door die versnippering bestond het risico dat bepaalde onderzoeken dubbel werden gedaan. Ook was onderzoeksinformatie er lastiger door te vinden.

Brede steun
De afspraak om de budgetten samen te voegen en te gaan werken vanuit een centrale Kennisagenda Aardwarmte wordt door alle betrokken partijen ondersteund. Daarbij gaat het, naast EZ en LTO Glaskracht Nederland, om het Platform Geothermie, Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en operatorsvereniging DAGO.