’Eerste resultaten Glas Zuiver Water veelbelovend’

Schimmels en planten zijn in staat om nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater af te breken. Dat blijkt uit proeven die Mycelco en Bioniers afgelopen maanden hebben uitgevoerd op de proeftuin Ron Peters in Klazienaveen. De eerste resultaten worden ’veelbelovend’ genoemd.

Het project Glas Zuiver Water onderzoekt of afvalwater uit de glastuinbouw op biologische wijze kan worden gezuiverd, door een combinatie van schimmels, planten en actief kool.
Tot oktober 2014 is er vooral onderzoek gedaan naar planten met een hoge opnamecapaciteit van fosfaat. De planten zijn ook geselecteerd op hun inhoudsstoffen, zoals eiwitten en oliën. Deze stoffen zouden namenlijk een bron van inkomsten kunnen zijn.
De eerste resultaten zijn goed, tot circa 98% van het fosfaat werd opgenomen.
Wageningen UR zoekt ook naar methoden om fosfaat terug te winnen uit spui- en drainwater.

Vanaf oktober tot februari 2015 concentreerde het onderzoek zich op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater en uittesten van schimmelsoorten. Het blijkt dat bij alle geteste soorten gewasbeschermingsmiddelen werkzame stoffen worden afgebroken. Imidacloprid werd bijvoorbeeld tot 99% afgebroken.

Vier projectenGlas Zuiver Water is één van de in totaal vier projecten die de glastuinbouw binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof uitvoert naar zuiveringstechnieken. In Bleiswijk is op 23 april AquaReUse in gebruik genomen; een installatie die het afvalwater zuivert van negen glastuinbouwbedrijven en het teruglevert als gietwater. In Dinteloord wordt gewerkt aan gescheiden systemen voor gietwater, spuiwater en rioolwater. In de Bommelerwaard wordt nagerekend of een tweede rioolstelsel economisch haalbaar is.