Eerste resultaten Work is Gaming veelbelovend

De eerste resultaten van de pilot Work is Gaming die de afgelopen maanden heeft gedraaid bij drie glastuinbouwbedrijven, zijn veelbelovend. Dat meldt initiatiefnemer Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN). De game zorgt voor meer communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het personeel. Ook is er sprake van betere werkrelaties en steviger draagvlak voor verandering.

De pilot loopt bij Van der Hoorn Orchideeën, Sjaloom potplantenkwekerij en Kwekerij A. Baas. Bedrijfsleider Peter van der Zalm van Van der Hoorn is enthousiast over de eerste resultaten. „De medewerkers vonden het raar om werkoverleg te voeren met behulp van een spel, maar ze werden al snel enthousiast. Deze spelvorm nodigt juist uit om als team dieper na te denken over bedrijfsprocessen en verbeterpunten.”

Ook valt het hem op dat de doorgevoerde veranderingen langer beklijven. „De communicatie en het werkoverleg verlopen de laatste weken inhoudelijk beter. Medewerkers dragen zelf meer verbeterpunten aan en zij spreken elkaar er ook eerder op aan”.

Effect op bedrijfsprestaties
Over een half jaar wordt bekeken wat het effect van Work is Gaming is op de bedrijfsprestaties. Work is Gaming wil het werk in de tuinbouw uitdagender, leuker en slimmer maken door in primaire werkprocessen spel- en motivatiemechanismen te integreren. Via een spelmethodiek gaan management en medewerkers samen aan de slag om de communicatie en de bedrijfsprocessen op aansprekende wijze te verbeteren en te verrijken.